Governing Body

S.No. Name Designation
1 Shri Bharatbhai Bavisi Chairman
2 Shir Pankajbhai Sanghavi Member
3 Shri Amit Bhai Dave Member
4 Shri Chandrakant Bhai Parikh Doner's Representative
5 Prof.Shila Joshi University Representative
6 Prof. Suresh Chand University Representative
7 Dr. N.K. Dhakad Government Representative
8 Prof. K. Venkatraman Teacher Representative
9 Dr. Rushita Natu Teacher Representative
10 Prof. Santosh Nager Principal & Secretary